จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบราชการ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line ID: @pff9875x
สั่งซื้อรูปแบบ ไฟล์ เข้า Email ชุดละ  399 บาท 

สั่งซื้อรูปแบบ หนังสือ + MP3  ชุดละ 679 บาท  

ค้นหา

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

หนังสือเตรียมสอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น , คู่มือสอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น , แนวข้อสอบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น , สอบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น


เปรียบเทียบสินค้า (0)


คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง

รายละเอียดสินค้า#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ กรมการปกครอง1 ความรู้เกี่ยวกับกรมการปกครอง2 ข้อบังคับว่า..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 แนวข้..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่น

#แนวข้อสอบข้าราชการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารท้องถิ่น1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย2 แนวข้อสอบกฎหมา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปกิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปกิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 ความ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักจัดการงานทะเบียนและบัตร ท้องถิ่น1 สาระสำคัญ แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรไฟฟ้า ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล

#แนวข้อสอบวิศวกรไฟฟ้า ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป2 แนวข้อสอบพระราชบั..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบด้านการบริหารงานการจัดการทั่ว..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า ท้องถิ่น เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนายช่างไฟฟ้า ท้องถิ่น เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า ท้องถิ่น เทศบาล อบจ.1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัต..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

คู่มือเตรียมสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

#แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาสังคม ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล ท้องถิ่น1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402 ระเบี..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบสัตวแพทย์ ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบสัตวแพทย์ ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบสัตวแพทย์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการทั่วไป ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักจัดการทั่วไป ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักจัดการทั่วไป ท้องถิ่น1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ท้องถิ่น1 สาระสำคัญของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักพัฒนาการท่องเที่ยว ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว2 แ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกดนตรี

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกดนตรี

#แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกดนตรี1 ความรู้วิชาดนตรีศึกษา2 ความรู้เรื่องดนตรีสากล3 ความรู้เรื่องดนตรีไทย..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกชีววิทยา

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกชีววิทยา

#แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกชีววิทยา1 สรุปเนื้อหาวิชาชีววิทยา2 แนวข้อสอบชีววิทยา3 แนวข้อสอบวิชาชีววิทยา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคณิตศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคณิตศาสตร์

#แนวข้อสอบครูท้องถิ่น เอกคณิตศาสตร์1 สรุปเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์2 แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 13 แน..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกค..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรเครื่องกล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

#แนวข้อสอบวิศวกรเครื่องกล ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น2 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ

#แนวข้อสอบนักวิชาการเกษตร ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น2 แนวข้อสอบความรู้เหตุก..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์2 ความสามารถท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกศิลปะ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกศิลปะ

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกศิลปะ1 องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ2 แนวข้อสอบวิชาศิลปศึกษา3 สรุปวิช..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกสังคมศาสตร์1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์3 แนวข้อสอบ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกปฐมวัย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกปฐมวัย

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกปฐมวัย1 ความรู้เรื่องการศึกษาเอกปฐมวัย2 แนวข้อสอบหลักสูตรและการจัดกา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกวิทยาศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกวิทยาศาสตร์

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกวิทยาศาสตร์1 สรุปเนื้อหาวิทยาศาสตร์2 การควบคุมคุณภาพภายในห้องปฏิบัตก..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วยท้องถิ่น เอกคอมพิวเตอร์ 1 การพัฒนาและการประยุกต์ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบครูท้องถิ่น

#แนวข้อสอบครูท้องถิ่น1 ความสามารถด้านภาษาไทย2 แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.25463 ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ.

แนวข้อสอบนายช่างโยธา ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ.1 แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการงบประมาณขององ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น2 พระราชบัญญ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ประปา ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่ประปา ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ประปา ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป2 แนวข้อสอบรวม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบนักวิชาการคลัง ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 การบริหารการเงินการคลัง2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับก..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์2 ความสามาร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักสันทนาการ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนักสันทนาการ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบนักสันทนาการ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป2 แนวข้อสอบพระราชบ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบกฎหมายสอบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบกฎหมายสอบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น ภาค ก1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม2 แนวข้อสอบ พร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบบรรณารักษ์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบบรรณารักษ์ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ.25402 แนวข้อสอบ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบพยาบาลวิชาชีพ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบพยาบาลวิชาชีพ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบ ภาค ก ท้องถิ่น1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์2 ความสามารถทางด้านเหตุผล3 ความสามารถด้านภา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานทะเบียนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 สรุป ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนายช่างสำรวจ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนายช่างสำรวจ ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบรวมกฏหมายท้องถิ่น2 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 สาระสำ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ท้องถิ่น อบต. อบจ. เทศบาล1 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พศ...

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานพัสดุ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 พรบ ว่า..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาล กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสุขาภิบาล กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักวิชาการสุขาภิบาล ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์2 ความสามารถท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนายช่างเขียนแบบ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนายช่างเขียนแบบ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป2 แนวข้อสอบรวมก..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 สรุ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบสถาปนิก กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบสถาปนิก ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402 แน..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนักสังคมสงเคราะห์ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบนักสังคมสงเคราะห์ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 ความสามารถด้านการคิดตัวเลข2 ความสามารถทางด้าน..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ นิติกร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 ความรู้..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสวนสาธารณะปฏิบัติการ ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 คว..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

คู่มือเตรียมสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.

#แนวข้อสอบนักพัฒนาชุมชน 3 ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 แนวคิด ทฤษฎีและวิธีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา2..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 สา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1  แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้ว..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 แนวข้อ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบวิศวกรโยธา กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป2 แนวข้อสอบรวมกฏหมาย..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อบต. เทศบาล ท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อบต. เทศบาล ท้องถิ่น

#แนวข้อสอบนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ท้องถิ่น อบต. เทศบาล อบจ.1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข (ท้องถิ่น อบต.เทศบาล)

คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข (ท้องถิ่น อบต.เทศบาล)

#แนวข้อสอบนักวิชาการสาธารณสุข ท้องถิ่น อบต เทศบาล อบจ1 ความสามารถพื้นฐานทางคณิตศาสตร์2 ความสามารถทาง..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

#แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสุขาภิบาลปฏิบัติงาน ท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 พรบ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

คู่มือเตรียมสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส..

679 บาท