จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบราชการ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line ID: @pff9875x
สั่งซื้อรูปแบบ ไฟล์ เข้า Email ชุดละ  399 บาท 

สั่งซื้อรูปแบบ หนังสือ + MP3  ชุดละ 679 บาท  

ค้นหา

ครูผู้ช่วย

หนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย , คู่มือสอบครูผู้ช่วย , แนวข้อสอบครูผู้ช่วย , สอบครูผู้ช่วย


เปรียบเทียบสินค้า (0)


คู่มือเตรียมสอบเอกช่างกลโรงงานและการผลิต

คู่มือเตรียมสอบเอกช่างกลโรงงานและการผลิต

#แนวข้อสอบเอกช่างกลโรงงานและการผลิต1 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล2 ความรู้พื้นฐานทางด้า..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเอกช่างยนต์

คู่มือเตรียมสอบเอกช่างยนต์

#แนวข้อสอบเอกช่างยนต์ 1 หลักการทำงานของเครื่องยนต์2 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ3 วิวัฒนาการ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเอกคหกรรม

คู่มือเตรียมสอบเอกคหกรรม

#แนวข้อสอบเอกคหกรรม1 ความรู้เกี่ยวกับคหกรรมศาสตร์2 การประเมินภาวะโภชนาการ3 แนวข้อสอบเคมีประยุกต์4 แน..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเอกศิลปศึกษา

คู่มือเตรียมสอบเอกศิลปศึกษา

#แนวข้อสอบเอกศิลปศึกษา1 องค์ประกอบของศิลปะ+แนวข้อสอบ2 แนวข้อสอบวิชาศิลปศึกษา3 สรุปวิชาทัศนศิลป์4 แนว..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเอกบัญชีการเงิน

คู่มือเตรียมสอบเอกบัญชีการเงิน

#แนวข้อสอบเอกบัญชีการเงิน1 หลักการบัญชีเบื้องต้น2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบั..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเอกการศึกษาพิเศษ

คู่มือเตรียมสอบเอกการศึกษาพิเศษ

#แนวข้อสอบเอกการศึกษาพิเศษ1 สรุปย่อ-แผนการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.-2560-25792 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบบริหารร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูธุรการโรงเรียน

คู่มือเตรียมสอบครูธุรการโรงเรียน

#แนวข้อสอบครูธุรการโรงเรียน 25611 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด 12 แนวข้อสอบภาษาไทย3 การปฏิบั..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. ภาค ก1 ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2 นโยบายของรัฐ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูพี่เลี้ยง สพป.

คู่มือเตรียมสอบครูพี่เลี้ยง สพป.

#แนวข้อสอบครูพี่เลี้ยง สพป.1 สรุปข่าวเด่น-ความรู้ทั่วไป-เกี่ยวกับสังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง-การกีฬา2 คู..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเอกบัญชี

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยเอกบัญชี

#แนวข้อสอบเอกบัญชี1 หลักการบัญชีเบื้องต้น2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

คู่มือเตรียมสอบครู ศรช.ศูนย์การเรียนชุมชน

#แนวข้อสอบ ครู ศรช. ศูนย์การเรียนชุมชน1 ความสามารถด้านการคิดคำนวณ2 ความสามารถทางด้านเหตุผล3 ความสามา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเอกนิติศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบเอกนิติศาสตร์

#แนวข้อสอบเอกนิติศาสตร์1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฏหมายอาญา2 แนวข้อสอบกฎหมายเบื้องต้น3 แนวข้อสอบกฎห..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเอกการตลาด ครูผู้ช่วย สพฐ.

คู่มือเตรียมสอบเอกการตลาด ครูผู้ช่วย สพฐ.

#แนวข้อสอบเอกการตลาด ครูผู้ช่วย สพฐ. สอศ.1 ความรู้เกี่ยวกับการตลาด2 การวางแผนกลยุทธ์การตลาด3 ความรู้..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.เอกช่างก่อสร้าง

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.เอกช่างก่อสร้าง

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. เอกช่างก่อสร้าง1 การเตรียมงานก่อสร้าง2 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน3 โคร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.เอกประชาสัมพันธ์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย สพฐ.เอกประชาสัมพันธ์

#แนวข้อสอบ ครูผู้ช่วย สพฐ. เอกประชาสัมพันธ์1 หลักการประชาสัมพันธ์2 การเขียนเพื่อการสือสาร3 การเขียนเ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย กศจ จังหวัด– แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป– แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ คุรุทายาท สพฐ

คู่มือเตรียมสอบ คุรุทายาท สพฐ

แนวข้อสอบ คุรุทายาท สพฐ1 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย2 ความสามารถทางด้านเหตุผล (อุปมาอุปไมย)3 ความสามาร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูคืนถิ่น

คู่มือเตรียมสอบครูคืนถิ่น

#แนวข้อสอบ ครูคืนถิ่น 2560ความสามารถในการใช้ภาษาไทยความสามารถทางด้านเหตุผลความสามารถในการอ่านและการเ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก.

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก.

หนังสือสอบ ครูผู้ช่วย อบจ. ภาค ก.1. ความสามารถในการใช้ภาษาไทย 2. แนวข้อสอบ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทาง..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก.

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย ภาค ก.

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line : Line ID: @pff9875xสามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกอุตสาหกรรมศิลป์

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกอุตสาหกรรมศิลป์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line : Line ID: @pff9875xสามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกสังคมศึกษา

#แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สพฐ. เอกสังคม1 สรุปเนื้อหาวิชาสังคม2 แนวข้อสอบประวัติศาสตร์3 แนวข้อสอบพระพุทธศา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line : Line ID: @pff9875xสามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกวัดและประเมินผล

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกวัดและประเมินผล

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line : Line ID: @pff9875xสามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกบรรณารักษ์

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line : Line ID: @pff9875xสามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกภาษาอังกฤษ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกภาษาไทย

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line : Line ID: @pff9875xสามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกพละศึกษา

คู่มือเตรียมสอบ ครูผู้ช่วย เอกพละศึกษา

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line : Line ID: @pff9875xสามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกประถมศึกษา

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกประถมศึกษา

สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกนาฏศิลป์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกนาฏศิลป์

สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกดนตรี

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกดนตรี

สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกชีววิทยา

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกชีววิทยา

สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกคอมพิวเตอร์

สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกคณิตศาสตร์

สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร

หนังสือ+MP3 ครูผู้ช่วย เอกเกษตรความหมายของการส่งเสริมการเกษตร          &nbs..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกปฐมวัย

สามารถนำไปปริ๊นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย ความรอบรู้

วัฒนธรรมไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทั้ง 10 ประเทศการศึ..

679 บาท

ชุดDVD ติวเตรียมสอบครูผู้ช่วย

ชุดDVD ติวเตรียมสอบครูผู้ช่วย

DVD เตรียมสอบครูผู้ช่วย ที่กำลังจะเปิดสอบ ทั่วประเทศ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและการติวสอบต้องใ..

2,500 บาท

คู่มือเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

คู่มือเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน

ใบประกอบวิชาชีพครู 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู2 การพัฒนาหลักสูตร3 การจัดการความรู้4 จิตวิทยาสำห..

679 บาท