จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบราชการ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่

ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์สนใจสั่งซื้อมาที่  Line ID: @pff9875x
สั่งซื้อรูปแบบ ไฟล์ เข้า Email ชุดละ  399 บาท 

สั่งซื้อรูปแบบ หนังสือ + MP3  ชุดละ 679 บาท  

ค้นหา

กรมอาชีวะ

หนังสือเตรียมสอบกรมอาชีวะ , คู่มือสอบกรมอาชีวะ , แนวข้อสอบกรมอาชีวะ , สอบกรมอาชีวะ


เปรียบเทียบสินค้า (0)


คู่มือเตรียมสอบช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค

คู่มือเตรียมสอบช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค

#แนวข้อสอบสาขาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิค1 สรุปวิชาคณิตศาสตร์2 แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ3 สรุปวิชาสังคม4 แนวข้..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1 พรบ.การศึกษาแห่..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพช่างยนต์

คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพช่างยนต์

#แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพช่างยนต์1 ความรู้ด้านซ่อมเครื่องยนต์เบื้องต้น2 หลักการทำงานของเครื่องยนต์3 ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา สอส.ภาค ก

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา สอส.ภาค ก

#แนวข้อสอบครูอาชีวศึกษา สอศ. ภาค ก1 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม2 นโย..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวะ สอศ.ภาค ข

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวะ สอศ.ภาค ข

#แนวข้อสอบครูอาชีวะ สอศ. ภาค ข1 ความรู้เกียวกับวิชาการศึกษา2 แนวข้อสอบการจัดการเรียนรู้3 แนวข้อสอบกา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

#แนวข้อสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา1 สรุปพระราชกฤษฎี..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

แนวข้อสอบ สอศ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก1 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกอาหารและโภชนาการ

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกอาหารและโภชนาการ

แนวข้อสอบ สอศ. เอกอาหารและโภชนาการ1.เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร2.เคมีอาหาร3.การวิเคราะห์อาหารจ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกสังคม

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกสังคม

แนวข้อสอบ สอศ. เอกสถาปัตยกรรม1 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)2 โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)3 งา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

แนวข้อสอบ สอศ. เอกเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ1 ความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำ2 การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกประชาสัมพันธ์

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกประชาสัมพันธ์

แนวข้อสอบ สอศ. เอกประชาสัมพันธ์1 หลักการประชาสัมพันธ์2 การเขียนเพื่อการสื่อสาร3 การเขียนเพ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์

แนวข้อสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยีภูมิทัศน์1 ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ2 แนวข้อสอบความสามารถ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์

แนวข้อสอบ สอศ. เอกเทคนิคคอมพิวเตอร์  1 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์2 คำศัพท์เกี่ยวกับคอม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกดนตรีไทย

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกดนตรีไทย

แนวข้อสอบ สอศ. เอกดนตรีไทย1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับดนตรีไทย2 นาฏศิลป์และดนตรีไทย3 ถาม-ตอบ ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกช่างกลโรงงานและการผลิต

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกช่างกลโรงงานและการผลิต

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างกลโรงงานและการผลิต1 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล2 ความร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการถ่ายภาพมัลติมีเดีย1 แนวข้อสอบความเข้าใจในการถ่ายภาพเบื้องต้น2 นโยบายก..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกการจัดการโลจิสติกส์

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกการจัดการโลจิสติกส์

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการจัดการโลจิสติกส์1 แนวข้อสอบความรู้การเมือง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ปร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการจัดการทั่วไปและทรัพยากรมนุษย์1 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป2 การบร..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. อุตสาหกรรมศิลป์

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. อุตสาหกรรมศิลป์

แนวข้อสอบ สอศ. อุตสาหกรรมศิลป์1 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน2 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. วิชาเอกเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. วิชาเอกเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย

แนวข้อสอบ สอศ. วิชาเอกเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย1 การจัดการสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมสิ่งท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยียางและพอลอเมอร์

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยียางและพอลอเมอร์

แนวข้อสอบ สอศ. เอกเทคโนโลยียางและพอลอเมอร์1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพอลิเมอร์2 ความรู้เรื..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

คู่มือเตรียมสอบ สอศ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก

แนวข้อสอบ สอศ. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก1 ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์2 แนวข้อสอบความสามารถด้านคอมพิ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอาชีวศึกษา

คู่มือเตรียมสอบพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) สำนักงานอาชีวศึกษา

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกอุตสาหกรรมอาหาร

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกอุตสาหกรรมอาหาร

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกเทคนิคอุตสาหกรรม

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกเทคนิคอุตสาหกรรม

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกบริหารทรัพยากรมนุษย์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกวิจิตรศิลป์

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกวิจิตรศิลป์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกการโรงแรม

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกการโรงแรม

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการโรงแรม1 การจัดการโรงแรม2 ความรู้ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว3 นโยบายและยุ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกการเงินและการธนาคาร

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกการเงินและการธนาคาร

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ.เอกเลขานุการ

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ.เอกเลขานุการ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกคหกรรม

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกคหกรรม

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกสถาปัตยกรรม

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกสถาปัตยกรรม

แนวข้อสอบ สอศ. เอกสถาปัตยกรรม1 การออกแบบสถาปัตยกรรม(ถาม-ตอบ)2 โครงสร้างอาคาร (ถาม-ตอบ)3 งา..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกภาษาไทย

คู่มือเตรียมสอบ ครูอาชีวศึกษา สอศ. เอกภาษาไทย

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

คู่มือเตรียมเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สอศ.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

แนวข้อสอบ สอศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทุกตำเเหน่ง อัพเดทล่าสุด!!!รวมทุกอย่างที่ออก..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี สำนักงานคณะ กรรมการอาชีวะศึกษา

คู่มือเตรียมสอบเจ้าหน้าที่การเงินเเละบัญชี สำนักงานคณะ กรรมการอาชีวะศึกษา

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกเคมี

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกเคมี

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

670 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกไฟฟ้า

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกไฟฟ้า

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกคณิตศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกคณิตศาสตร์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกเครื่องมือกล

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกเครื่องมือกล

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกพืชไร่

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกพืชไร่

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกสัตวศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกสัตวศาสตร์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกการท่องเที่ยว

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกการท่องเที่ยว

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกภาษาอังกฤษ

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกภาษาอังกฤษ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างเชื่อมโลหะ

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างเชื่อมโลหะ

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างเชื่อมโลหะ1 ความรู้เกี่ยวกับโลหะวิทยา2 ความรู้พื้นฐานด้านงานช่างเชื่..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกวิทยาศาสตร์

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกวิทยาศาสตร์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกเกษตร

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกเกษตร

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกการตลาด

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกการตลาด

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกการจัดการทั่วไป

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกการจัดการทั่วไป

แนวข้อสอบ สอศ. เอกการจัดการทั่วไป1 การจัดการตามหลักการจัดการทั่วไป2 การบริหารจัดการองค์กร3..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างกลโรงงาน

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างกลโรงงาน

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างกลโรงงาน1 การบริหารงานการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักกล2 ความรู้พื้นฐานท..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกก่อสร้างโยธา

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกก่อสร้างโยธา

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างก่อสร้าง1 การเตรียมงานก่อสร้าง2 ความรู้เกี่ยวกับงานช่างพื้นฐาน3 โครง..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกคอมพิวเตอร์

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกคอมพิวเตอร์

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกบริหารธุรกิจ

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกบริหารธุรกิจ

จำหน่ายหนังสือเตรียมสอบ ขายหนังสือเตรียมสอบ ต้องที่นี่https://หนังสือเตรียมสอบ.comส่งเป็นไฟล์ทางอีเม..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกบัญชี

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกบัญชี

แนวข้อสอบ สอศ.เอกบัญชี1 หลักการบัญชีเบื้องต้น2 แนวข้อสอบหลักการบัญชี3 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกอิเล็กทรอนิกส์

แนวข้อสอบเอกอิเล็กทรอนิกส์ สอศ.1 ความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น2 งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างไฟฟ้า

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างไฟฟ้า

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างไฟฟ้า1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า2 ความรู้พื้นฐานเรื่องมอเตอร์ไ..

679 บาท

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างยนต์

คู่มือเตรียมสอบครูอาชีวศึกษา เอกช่างยนต์

แนวข้อสอบ สอศ. เอกช่างยนต์1 หลักการทำงานของเครื่องยนต์2 งานเครื่องยนต์เบื้องต้น+ถาม-ตอบ3 ว..

679 บาท