คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร

คู่มือเตรียมสอบครูผู้ช่วย เอกเกษตร

  รายละเอียด

หนังสือ+MP3 ครูผู้ช่วย เอกเกษตร
ความหมายของการส่งเสริมการเกษตร                                                                                                  
ปรัชญาของการส่งเสริมการเกษตร                                                            
นโยบายรัฐบาลด้านการเกษตร                                                                                   
หลักการส่งเสริมการเกษตร                                                                                                                                  
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
การจัดระบบเกษตรกรรม                                                                                                                                     
การแปรรูปผลผลิตด้านการเกษตร   
ความรู้เกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง + แนวข้อสอบ
แนวข้อสอบเรื่องการเกษตร

  • รหัสสินค้า: PRD849
  • สถานะ: มีสินค้าในสต๊อก
  • 679 บาท